Gradering

Karateskolan har gradering på måndag den 22 maj kl.17.00 och karatekidsen på tisdag den 23 maj kl.17.30. Tag med er graderingsansökan samt 150:- och tänk på att komma minst 15 min innan start.